loading   Laddar sida...

Vi är branschernas egna mässbolag

BraMässor Sverige är en helt oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang och som tillvaratar de olika branschernas och branschföreningarnas behov och intressen. BraMässor står för Svenska Branschföreningars Mässbolag och utgör ett starkt och attraktivt alternativ till traditionella mässarrangörer.

Se här vilka evenemang som vi arrangerar! 

 

 

Optikmässan 2017!

Från och med 2017 kommer vi på BraMässor att arrangera den årliga Optikmässan, som hålls på KistaMässan.

- Vi är väldigt stolta över att SOLF har valt oss som sin arrangör av Optikmässan och vi ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med föreningen och fortsätta att utveckla mässan, säger Bosse Magnusson, vVD för BraMässor. 

 

BLOB höst blir även BLOB vår! 

BraMässor lanserar nu tillsammans med branschföreningen Lek & Babybranschen en vårmässa för branschen.Genom att arrangera både en vårmässa och höstmässa tillfredsställer vi de lite olika behov som finns i branschen vad beträffar inköpsperioder. Läs mer här!
 

 

 

 
VÅRA PARTNERS
Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning

Branschorganisationen Svensk Elektronik

Jaktgrossisterna i Sverige

Lek & Babybranschen

Park & Trädgård Maskinleverantörerna

VVS-fabrikanternas råd

Med flera...